Afis Dialectologie

Cum (mai) vorbim & cum (mai) scriem

Liberalizarea spaţiului public contemporan are drept principal corolar o dezvoltare exponenţială a comunicării interumane, atât faţă în faţă, cât, mai ales, în mediul online. Gestionarea în bune condiţii a acestui proces complex ce modelează în permanenţă societatea la ora actuală presupune, pe de o parte, o bună familiarizare cu tehnologiile informaţiei, iar pe de altă parte, o cel puţin la fel de bună cunoaştere a regulilor ce guvernează o comunicare coerentă şi corectă, în speţă a normelor lingvistice. Având ca punct de pornire această premisă, prezentarea de faţă va încerca să schiţeze o scurtă trecere în revistă a principalelor caracteristice ce îl definesc pe „homo loquens”, plecând de la producerea limbajului uman (fonetica articulatorie), trecând prin câteva elemente de scriere (primitivă sau modernă) şi terminând cu o expunere sintetică a principalelor etape în procesul de normare a limbii române (de la alfabetul chirilic sau cel de tranziţie – acesta din urmă specific primei jumătăţi a secolului al XIX-lea –, şi până la alfabetul actual, cu caractere latine). În afara informaţiilor majoritar descriptive ce vor caracteriza expunerea, va exista şi o componentă prescriptivă, cu referire la principiile ce stau la baza utilizării standard a limbii române contemporane la nivel ortografic (scriere) şi ortoepic (pronunţie). Prezenţa acestei componente în cadrul conferinţei a fost gândită atât cu scop terapeutic, cât şi preventiv, în sensul de a conştientiza cât mai de timpuriu posibil (publicul ţintă fiind cel şcolar) pericolul transformării lui „homo loquens” (‘omul elocvent’) în „homo loquax” (‘omul locvace’). Prezentarea va avea un caracter marcat aplicativ-interactiv, angrenând elevii într-un periplu al cunoaşterii lingvistice expus în cheie preponderent ludică, pe parcursul căruia aceştia vor afla răspunsuri la unele întrebări mai puţin prezente în programa şcolară, precum: „Ce este o ideogramă?”; „Cum scriau vechii egipteni?”; „Ce este o consoană constrictivă, labiodentală, sonoră?”; „Ce este scrierea «bustrofedon»”; „De când se scrie româneşte?”; „Ce este alfabetul chirilic şi cum a ajuns el să fie folosit de români?”; „Care sunt principiile care stau la baza ortografiei şi ortoepiei româneşti?”; „Cum se pronunţă corect: [el este elev] sau [iel ieste elev?]” etc.

Evenimentul va avea loc miercuri, 17 aprilie 2019 la Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, începând cu ora 9.