afis geografia graiurilor

Cum se (mai) vorbeşte pe la sate – geografia graiurilor românești

În cadrul acestei expuneri elevii vor avea ocazia să intre în contact cu una dintre cele mai importante activităţi de cercetare pe care Academia Române le desfăşoară începând cu anii ’60 ai secolului trecut: aceea de a culege de pe teren şi de a prezenta sub formă de atlase lingvistice graiurile care se vorbesc la nivelul întregii ţări. În cele 25-30 de minute ale prezentării elevii vor putea afla detalii despre anchetele de teren (chestionar cu întrebări, caiete de anchetă), despre activitatea de elaborare a atlaselor lingvistice etc., precum şi să vadă, în format Power Point şi în format clasic, pe suport de hărtie, câteva hărţi reprezentative pentru graiurile vorbite în zona Moldovei, din Galaţi până în Suceava. De asemenea, vor putea urmări şi mici secvenţe video filmate recent (anii 2012-2013) cu graiurile din zona Bucovinei, inclusiv mostre cu graiul minorităţii huţule din nordul Bucovinei (http://www.philippide.ro/alab_new/harta.php).

Grup a câte 40 copii (maxim), clasele IX – XII, la fiecare oră, în intervalul 9OO și 15OO

Loc de desfăşurare:
Filiala Iaşi a Academiei Române
Bd. Carol I, nr. 8, Iaşi, 700505

Perioadă de desfăşurare:
8–9 aprilie, în intervalul orar 900 – 1500
Persoană de contact:

Florin-Teodor Olariu (tel. 0746255512; email: olariuft@yahoo.com)

Academia Română, Filiala Iași
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Departamentul de Dialectologie


Dr. Florin-Teodor Olariu este cercet. şt. pr. gr. II la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, în cadrul Departamentului de dialectologie, având ca principală atribuţie redactarea Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Domenii de interes: informatizarea cartografiei lingvistice româneşti, dialectologie română, sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei). Cercetări de teren cu specific sociolingvistic în cadrul comunităţilor româneşti din Torino, Paris, Madrid, Budapesta, precum şi anchete dialectologice în zona Bucovinei. Premiul „Octav Mayer” al Academiei Române, Filiala Iaşi pe anul 2006.