Afis Lexicografie

Învățătură – știință – profesie

Cercetarea din Academia Română are multe poveşti de spus. Mai ales că ceea ce se petrece în institutele de cercetare reprezintă performanţă de vârf pentru toate domeniile ştiinţei din ţara noastră. Respectiva performanţă este susţinută din bani publici şi e destinată binelui public. Vrem să ieşim din discreţia ce ne caracterizează şi să le explicăm mai cu seamă celor tineri de ce este important şi util să înveţi, încă din clasele mici, cât mai multe lucruri şi cât mai bine posibil; să le prezentăm activitatea cercetătorilor şi rezultatele acesteia; să le arătăm la ce poate folosi ceea ce facem noi şi să aflăm ce interese, corelate cu domeniile nostre de cercetare, au cei din generaţiile tinere. În felul acesta, ne propunem să micşorăm distanţa dintre aura academică şi preocupările viitorilor, poate, cercetători.Vom începe cu cercetarea de tip umanist a lexicografilor de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, fiindcă ceea ce se realizează în acest domeniu dă concreteţe unuia dintre pricipalele obiective ale Academiei Române şi anume: „ cultivarea și promovarea limbii și literaturii române și a istoriei naționale; stabilirea normelor de ortografie obligatorii ale limbii române” (Statutul Academiei Române, cap I, art. 6, sept. 2009).