afis LEXICOGRAFIE

Universul dicționarelor

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate dăuă teme. Pentru tema 1 vom vorbi despre um te poate ajuta un dicționar (public‑țintă clasele V – VIII, pe data de 8 aprilie 2014). Vom prezenta, astfel, tipurile de dicționare elaborate în cadrul Academiei Române și modalitatea de utilizare. Pe lângă dicționarele clasice, tipărite, vor fi prezentate variantele electronice existente on-line. Vom expune instrumente de lucru precum un documator, o mașină de scris, un scanner de carte, modele de fișe, microfilme, fotocopii după manuscrise și redactări din diverse perioade.

Pentru tema 2 vom vorbi despre cum se scrie un dicționar (public‑țintă clasele clasele IX – XII, pe data de 9 aprilie 2014). Vom prezenta istoria redactării dicționarelor în România, de la primele lucrări lexicografice (secolul al XVII-lea) rămase în manuscris până la tezaurul limbii române, scris în format electronic, adică drumul de la pană și hârtie spre spațiul virtual: metode de lucru, etape, exemple. Vor putea fi consultate cărți/dicționare vechi și rare, în diferitele alfabete utilizate pentru scrierea limbii române; se vor face demonstrații de utilizare a dicționarelor în format electronic.Vom expune instrumente de lucru precum un documator, o mașină de scris, un scanner de carte, modele de fișe, microfilme, fotocopii după manuscrise și redactări din diverse perioade.

Grup a câte 25 copii (maxim), la fiecare oră, în intervalul 10OO și 13OO

Loc de desfăşurare:
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, 700481

Perioadă de desfăşurare:
8–9 aprilie, în intervalul orar 1000 – 1300

Persoană de contact:
Elena Tamba (tel. 0740763890; email: isabelle.tamba@gmail.com)

Academia Română, Filiala Iași
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Departamentul de Lexicologie – Lexicografie